🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

1 november 2023

Toelichting PaRIS enquĂȘte

 

Huisartsen Wijk en Aalburg is gevraagd mee te doen aan een Europees onderzoek. Hiervoor ontvangt een bepaalde categorie patiënten per post een brief. Vanwege de (begrijpelijke) vragen hier een verdere toelichting.

De PaRIS enquĂȘte

Jouw huisartsenpraktijk nodigt je uit deel te nemen aan de PaRIS enquĂȘte. PaRIS is een Engelse afkorting en staat voor Patient-Reported Indicators Survey, oftewel een enquĂȘte waarin patiĂ«nten rapporteren over indicatoren van de zorg. Deze enquĂȘte maakt deel uit van een internationale studie die zal helpen de patiĂ«ntenzorg in verschillende landen of regio's te vergelijken en te verbeteren. In Nederland wordt het onderzoek uitgevoerd door het Nivel (het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg).

Hieronder geven zij informatie over wie ze zijn, de gegevens die ze verzamelen en hoe zij deze gebruiken.

 

Wie voert de enquĂȘte uit?

Het Nivel is verantwoordelijk voor het onderzoek in Nederland. Het Nivel is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk. Zij doen onderzoek op verschillende terreinen in de gezondheidszorg. We krijgen opdrachten van onder andere de overheid, zorginstellingen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Ook doen we zelfstandig onderzoek. Al ons onderzoek voldoet aan wetenschappelijke normen. Alle resultaten van ons onderzoek zijn op onze website te vinden. Meer informatie kunt u vinden op www.nivel.nl.

Hoe zijn mijn contactgegevens verkregen?

De deelnemende huisartsen hebben een selectie van patiĂ«nten gemaakt die benaderd worden voor deelname aan dit onderzoek. PatiĂ«nten werden willekeurig gekozen uit alle mensen die 45 jaar of ouder zijn en in de afgelopen zes maanden in contact zijn geweest met hun huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Uw huisarts heeft enkele gegevens gedeeld zodat DESAN Research Solutions u namens uw huisarts kon uitnodigen om deel te nemen aan deze enquĂȘte.

 

Heeft iemand toegang tot mijn gezondheidsgegevens?

Nee, de organisaties die het onderzoek uitvoeren hebben geen toegang tot uw gezondheidsgegevens. Zij weten alleen dat u in de afgelopen zes maanden contact heeft gehad met uw huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum.

 

Moet ik meedoen?

Deelname aan de enquĂȘte is vrijwillig.

 

Wat wordt er van mij gevraagd?

We vragen u een enquĂȘte in te vullen over uw gezondheid en uw ervaring met uw huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum.

 

Hoe zorgen jullie ervoor dat mijn persoonlijke gegevens veilig zijn?

Het Nivel en het internationale consortium nemen hun verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging zeer serieus. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt beschermd tegen verlies, diefstal of misbruik. Beveiligingsmaatregelen omvatten passende fysieke beveiliging van kantoren en gecontroleerde en beperkte toegang tot computersystemen. Er worden strikte maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig wordt opgeslagen en alleen wordt gezien door het personeel dat direct bij het project betrokken is.

Zowel het Nivel, Ipsos MORI als DESAN Research Solutions werken conform de normen van de International Standard for Information Security, ISO 27001, en hebben regelmatige audits van hun informatiebeveiligingssysteem.

Hoe kan ik contact opnemen over deze enquĂȘte en/of mijn persoonlijke gegevens?

U kunt met DESAN contact opnemen voor de verwerking van uw contactgegevens via:

E-mail: paris@desan.nl

Voor overige vragen in het kader van dit onderzoek kunt u contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming van het Nivel via:

E-mail: privacy@nivel.nl

Telefoonnummer: 030-2729700