🔎 Mijn Portaal Ik heb spoed

Fors meer coronagevallen, het begin van een nieuwe golf

Het RIVM ziet een forse toename van het aantal coronagevallen. Afgelopen week nam het aantal vastgestelde besmettingen toe met 64 procent ten opzichte van de week ervoor. Ook het aantal virusdeeltjes in het rioolwater neemt sinds twee weken weer toe, zegt het gezondheidsinstituut. De stijging van het aantal coronabesmettingen is te zien in alle leeftijdsgroepen.

Het is belangrijk dat je zelf maatregelen nemen. Dat betekent dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft. Het belangrijkste is dus om thuis te blijven bij klachten en je te testen, om te voorkomen dat je andere mensen besmet."

Geef duidelijk aan de assistente aan als er sprake is van koorts, verkoudheid, keelpijn of hoesten. Zo kunnen we de juiste maatregelen treffen en elkaar beschermen.

Meer informatie?Meer informatie